Catalunya dins de la corona d’Aragó

1.EXPANSIÓ MILITAR s.XIII

 • Causes

Fi de l’expansió occitana

Expansió al sud peninsular i Mediterrània

Decadència regnes taifes> Navas Tolosa 1212

Interessos burgesia catalana> Mediterrània

Interessos noblesa aragonesa> noves terres.

Nou territori(Cat. Nova). Control: comtes.

 • Conquesta de Mallorca i València

Mallorca: regne musulmà ric. Centres de comunicació

Jaume I: Mallorca, Eivissa, València, Menorca: Alfons III

València: iniciativa nobles aragonesos i ordes militars.

Jaume II: frontera definitiva a Oriola.

 • Repartiments i repoblaments

Mallorca: repoblació empordanesa

València:

. Manté població musulmana

.Repoblació aragonesa a l’interior

.Repoblació catalana a la costa

2. EXPANSIÓ MEDITERRÀNIA

 • Expansió mediterrània— > almogàvers

Pere, el Gran: conquesta Sicília, 1282

Jaume II: conquesta Sardenya, 1323

Ocupació ducats Atenes i Neopàtria.

Alfons IV conquesta regne Nàpols, s. XV

 • Rutes comercials catalanes

Suport mercaders Corona d’Aragó.

Establiment rutes comercials: Itàlia, Orient Pròxim, nord d’Àfrica.

Adquisició productes orientals i venda a Europa.

 • Consolats de mar

Tribunal amb poder judicial.

Resolució de problemes dels mercaders i/o representació.

Consol, cap del consolat.

Primer consolat: Barcelona, 1260

Consolats per la Mediterrània.

3.ACTIVITAT ECONÒMICA. SOCIETAT

 • Població

S.XII-XIII prosperitat econòmica = augment de població

Vivia al camp

23% a ciutat: comerç i artesania.

Ciutats:  Barcelona, Perpinyà, Lleida…

 • Activitats econòmiques

Agricultura: + superfície conreada, millores tècniques, noves plantes…

Activitat artesana: ciutats. Gremis

Comerç: Barcelona centre d’exportació a la Mediterrània oriental.

 • Grups socials:

Privilegiats: noblesa i clero

No privilegiats:

.Pagesos–>remença

.Ciutat: mà major, mitjana, menor

.Esclaus, mudèjars i jueus (calls)

4.ORGANITZACIÓ DE LA MONARQUIA

 • Monarquia confederal

Principat, Aragó, València, Mallorca + Sicília

Monarquia: institució comuna.

Governador a cada regne.

Monarca: tots els poders

 • Pactisme

Sistema de govern. Els reis respecten lleis, institucions i costums.

El poder= equilibri rei-institucions.

Les Corts eina d’equilibri de poders.

 • Cort reial

Formaven part:

.Familiars, nobles, clerques

.Consell reial: consultiu

.Cúria: tribunal de justícia

.Cancelleria: centre administratiu

.Tresoreria: finances.

Cort itinerant

Residència: palau reial de Barcelona

5.INSTITUCIONS DE GOVERN

 • Les Corts

Braç nobiliari, braç eclesiàstic, braç reial.

Limitació del poder reial

Elaboració de tres tipus de lleis:

a) constitucionals

b) capítols de Cort

c) actes de Cort

 • La Generalitat

 Diputació del General de Catalunya–> permanent s.XIV/ 3 diputats i 3 oïdors.

Atribucions: recaptar impostos, disposar d’exèrcit i flota, vigilar l’acompliment de les lleis.

Seu a Barcelona.

 • Els consells municipals

S.XIII el govern de representants escollits x ciutadans.

Jaume I estableix 5 consellers + assemblea de 100 ciutadans–> Consell de Cent.

Els càrrecs municipals acaparats pels ciutadans honrats

 6.LA CRISI DEL SEGLE XIV I XV

 • 6.1. Crisi demogràfia/econòmica

1348 Pesta Negra

Despoblament rural: masos rònecs.

Nobles: mals usos, augment impostos i duresa vida pagesa…

 • 6.2.Els trastàmara

Martí I, l’Humà: fi llinatge del Casal de Barcelona.

Candidats: Jaume d’Urgell i Ferran d’Antequera

Compromís de Casp, 1412:  Ferran I

 • 6.3.Enfrontaments socials i polítics

Regnat de Joan II: lluites socials i polítiques (1455-1485)

6.3.1.Revolta dels remences:

 • 1462 aixecament pagesa contra els senyors.
 • Objectiu: fi dels mals usos.
 • Sentència arbitral de Guadalupe, 1486:

Anul.lació de la remença

Anul.lació dels mals usos

 

6.3.2.La Busca i la Biga

 • Busca: mà mitjana, mà menor
 • Biga: mà major, noblesa i clergat
 • Institucions de govern controlades per la Biga
 • Conflictes entre Busca i Biga pel repartiment de poder a la ciutat.
 • Ajusticiament dels cabdills de la Busca.

6.3.3.La guerra civil catalana  (1462-1472)

 • Conflicte Joan II d’Aragó (autoritarisme) amb  Generalitat (pactisme)
 • La Busca i els remences recolzen Joan II i la Biga a la Generalitat.
 • Esclat de la guerra: la mort del príncep de Viana, Carles.
 • Capitulacions de Pedralbes
Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s